09.4224.0889

086.585.9119

Bảo hành
1000 ngày

Tư vấn phong thủy
Online 24/7

Tuyển CTV, cung ứng Sỉ
Drop Ship toàn quốc

DANH SÁCH BÀI VIẾT

Bài 11. Quy Luật Chế Hóa Ngũ Hành
Ngày 20-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 11. Quy Luật Chế Hóa Ngũ Hành

Sự chế hóa sinh khắc tương phản tương thành này đã điều tiết, duy trì hài hòa tương đối và ...
Bài 10. Ngũ Hành Sinh Khắc
Ngày 20-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 10. Ngũ Hành Sinh Khắc

Trong nguyên lý Tương Sinh, Tương Khắc của Ngũ Hành, người xưa đã bao hàm cả triết lý sự sống ...
Bài 9. Hành Thổ
Ngày 16-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 9. Hành Thổ

Nghề hợp với Thổ là buôn bán nhà đất, bất động sản, khai thác khoáng sản, bao thầu công trình, ...
Bài 8. Hành Hỏa
Ngày 16-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 8. Hành Hỏa

Nghề hợp với Hỏa là các nghề hoặc sản phẩm có tính nóng
Bài 7. Hành Mộc
Ngày 16-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 7. Hành Mộc

Nghề hợp với Mộc là các nghề dùng thực vật làm nguyên liệu hoặc có tính phát triển
Bài 6. Hành Thủy
Ngày 16-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 6. Hành Thủy

Nghề hợp với Thủy là các nghề có tính dịch chuyển, thay đổi, vận chuyển đi lại
Bài 5. Hành Kim
Ngày 16-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 5. Hành Kim

Nghề hợp với Kim là các nghề có liên quan đến tiền tệ, tài chính ngân hàng, sắt thép, kim ...
Bài 4. Tổng Quan Học Thuyết Ngũ Hành
Ngày 08-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 4. Tổng Quan Học Thuyết Ngũ Hành

Theo Triết học cổ phương Đông, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và ...
Bài 3. Động Lực Để Âm Dương Vận Hành
Ngày 08-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 3. Động Lực Để Âm Dương Vận Hành

Âm Dương vận hành dựa trên tính đối lập, tính bình hành, tính hỗ căn, tính tiêu trưởng. Điều này ...
Bài 2. 5 Tính Chất Của Âm Dương
Ngày 07-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 2. 5 Tính Chất Của Âm Dương

Âm Dương có tính phổ biến, tương đối, khả phân, tương quan và chuyển hóa. Các tính chất này có ...
Bài 1. Kiến Thức Phong Thủy Nền Tảng
Ngày 07-09-2021 | Học Phong Thủy

Bài 1. Kiến Thức Phong Thủy Nền Tảng

Phong thủy là một môn khoa học. Phong thủy là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa ...