Sự vật có tính chất ấm nóng bốc lên đều thuộc Hỏa. Hỏa là “viêm thượng”, “viêm” là nóng, “thượng” là hướng lên. Lửa cháy có thể phát nhiệt và ánh sáng, ngọn lửa bốc lên trên, nhiệt tỏa ra ngoài. Do đó Hỏa có tính chất phát nhiệt, hướng lên trên, có tác dụng xua tan giá lạnh giữ ấm rèn kim loại.

Tương ứng với tạng phủ tim và ruột non, thuộc mạch máu và hệ thống tuần hoàn. Hỏa quá vượng hay quá suy dễ mắc bệnh về ruột non, tim, vai, răng, bụng, lưỡi.

Lễ ứng với Hỏa: Lễ gồm chung tất cả những gì soi sáng khuôn phép, phát huy chân lý tự nhiên lưu hành. Tế tự là một hình thức cụ thể của Lễ, biểu dương sự tôn kính.

Một trong những cái ứng dụng của Hỏa là soi sáng tại nơi, làm hiển lộng cái tôn kính quỷ thần của con người nên cái dụng (về phương diện ý nghĩa Triết học) của Hoả và Lễ tương đồng, nên Lễ ứng với Hoả.

Người mà Hỏa thịnh thì đầu nhỏ chân dài, vóc người trên nhọn dưới nở, mày rậm, tai nhỏ, tinh thần hoạt bát, cung kính lễ độ với mọi người, tính nóng vội.

Người mà Hỏa suy thì dáng người góc nhọn gầy vàng, nói năng ề à, dối trá, cay độc, làm việc có đầu, không có đuôi.

Nghề hợp với Hỏa là các nghề hoặc sản phẩm có tính nóng: thuốc lá, phát điện, năng lượng hạt nhân, máy phát điện, khai thác dầu khí, sản xuất dầu, thực phẩm nóng, rượu, ga, gia công nhiệt năng, tái chế, in ấn, năng lượng mặt Trời, ắc quy, đốt đồ phế thải, xử lý nhiệt, năng lượng…. Cũng có thể làm các nghề chiếu sáng, quang học, nhiệt độ cao, các dung dịch nóng, các chất dễ cháy, nghề cắt tóc hay các đồ hoá trang, đồ trang sức, công tác văn nghệ, văn học, văn phòng phẩm, văn hóa, văn nhân, nhà sáng tác, biên soạn, nghề giáo viên, thư ký, xuất bản, công vụ và công việc kinh doanh về những mặt đó...

“Gieo DUYÊN Tích ĐỨC Hành THIỆN”

Học Phong Thủy từ cơ bản đến nâng cao TẠI ĐÂY

 Biên soạn: Phong Thủy Liên Hoa