Sự vật có tính chất sạch sẽ thu liêm, túc sát đều có thể quy về Kim.

Tương ứng với phổi và ruột già, thuộc khí quản và hệ thống hô hấp. Kim quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh về phổi, đại tràng, ho đờm, hô hấp, gan, da, trĩ, mũi, khí quản.

Nghĩa ứng với Kim: Luôn luôn thích ứng với phép tắc thiên nhiên hoặc công lý vĩnh cửu, không biến chất, cứng cỏi không sờn. Đó là những ý nghĩa bao quát của Nghĩa. Loại Kim thuộc như vàng luôn luôn giữ mãi vẻ sáng cứng rắn, dù ở nơi này hay nơi khác luôn phảng phất ý nghĩa của đức Nghĩa nên cổ nhân lấy Kim tượng trưng cho Nghĩa.

Người mà Kim thịnh là người không béo không gầy, mặt trắng trẻo, lông mày cao, mắt sâu, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, tác phong quyết đoán, trọng nghĩa khinh tài, là người tự trọng.

Người mà Kim mạnh quá thì hữu dũng vô mưu, tham muốn, bất nhân (vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên người khác).

Người mà Kim không đủ thì vóc người gầy nhỏ, tư cách vô tình, có khi nham hiểm, ham dâm, háo sắc, biển lận, tham lam.

Nghề hợp với Kim là các nghề có liên quan đến tiền tệ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, ủy thác, tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu, cầm đồ… Hoặc nghề có liên quan đến sắt thép, công cụ, đá quý, đồng hồ, vàng bạc, gia công kim loại, máy móc, xe cộ, giao thông, vận chuyển, đồ trang sức, điện tử, máy tính, khoa học kỹ thuật, võ thuật có dùng đao kiếm, vũ khí, binh khí…

“Gieo DUYÊN Tích ĐỨC Hành THIỆN”

Học Phong Thủy từ cơ bản đến nâng cao TẠI ĐÂY


 Biên soạn: Phong Thủy Liên Hoa