Hiện nay, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về thời điểm khởi nguồn của thuyết ngũ hành. Song, có thể khẳng định Ngũ hành là một thuyết được khởi xướng từ vài nghìn năm trước Công nguyên. Thuyết ngũ hành ra đời giải thích thêm về sự vật, hiện tượng một cách rõ ràng và hợp lý hơn với quy luật sinh khắc vô thường.

Theo Triết học cổ phương Đông, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn trải qua năm trạng thái là: Kim (金), Thủy (水), Mộc (木), Hỏa (火), Thổ (土).

Sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên (bao gồm cả nội tại con người) đều là kết quả vận động không ngừng và tác dụng tương hỗ của 5 yếu tố.

Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành (五行), không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật. Theo đó, mỗi hành lại mang đặc điểm, hình thái khác nhau:

  • Hành Kim: là kim loại, mang đặc tính sắc bén, thụ sát, thanh tĩnh, biểu hiện màu sắc trắng, nhu động. Sự vật có tác dụng thanh khiết, đưa xuống dưới, thu liêm đều thuộc kim.
  • Hành Thủy: là nước, đặc tính tư nhuận, hướng xuống dưới, mang đặc tính hàn lạnh, trầm, thể hiện màu đen, sự uyển chuyển. Sự vật có tính hàn lương, tư nhuận, hướng xuống dưới vận hành đều thuộc thuỷ.
  • Hành Mộc: là hình thái sinh trưởng của cây (gỗ), đặc tính hướng lên trên, hướng ra ngoài, mang đặc tính sinh sôi nảy nở, thẳng ngay, cong dài với sắc khí xanh, dịu êm. Sự vật có tính chất - tác dụng sinh trưởng, thăng phát, thông thoát đều thuộc mộc.
  • Hành Hoả: là sức nóng của lửa, đặc tính đưa lên trê, bốc lên, sung lực, sắc đỏ, không hòa hoãn. Sự vật có tác dụng bốc lên trên, ôn nhiệt đều thuộc hoả
  • Hành Thổ: là đất, có tính nuôi dưỡng, che chở, hóa dục với sắc vàng nâu. Sự vật có tác dụng hoá sinh, truyền tải, thu nạp đều thuộc thổ.

Đối lập, tồn tại và chuyển hóa giữa Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là quy luật và nguyên nhân sinh diệt của vạn vật trong vũ trụ. Quan niệm này là duy vật, giống với quy luật của bảng chu kỳ nguyên tố và “vật chất bất diệt” trong khoa học cận đại. Thuyết Ngũ Hành cụ thể hóa thuyết Âm Dương, đi sâu giải thích bản thể của vũ trụ, bản thể của thế giới. Bên cạnh đó, Ngũ Hành biểu thị quy luật vận động của vũ trụ mà nhờ đó con người dựa vào để luận Tốt- Xấu.

Có rất nhiều loại Ngũ Hành, mỗi loại Ngũ Hành lại có ứng dụng khác nhau, đặc biệt là trong phong thủy: Ngũ Hành của phương hướng, Ngũ Hành nạp âm, Ngũ Hành can chi…..

“Gieo DUYÊN Tích ĐỨC Hành THIỆN”

Học Phong Thủy từ cơ bản đến nâng cao TẠI ĐÂY

 Biên soạn: Phong Thủy Liên Hoa