Tính Phổ Biến

Đặc tính Âm Dương của sự vật không mang tính đặc thù mà mang tính phổ biến. Những sự vật hiện tương có liên quan với nhau đều có thể khái quát các thuộc tính của chúng thành Âm và Dương. Bất luận là không gian hay thời gian, sự giao hòa của Trời Đất, cho đến sự sinh ra và mất đi của vạn vật trong vũ trụ, đều là kết quả của tác dụng Âm Dương. Phàm đã là sự vật hoặc hiện tượng có thuộc tính tương hỗ với nhau, hay bên trong của cùng một sự vật, đều có thể dùng Âm Dương để khái quát, phân tích thuộc tính của chúng. Như trời với đất, động với tĩnh, xuất với nhập...

Tính Tương Đối

Đặc tính Âm Dương của sự vật không phải tuyệt đối mà nó mang tính tương đối. Một mặt, tính chất tương đối thể hiện ở chỗ, trong những điều kiện nhất định, Âm và Dương có thể chuyển hóa cho nhau. Và mặt khác, tính chất này thể hiện ở khả năng phân chia vô hạn của sự vật.

Quy luật này cho thấy việc xác định một vật là Âm hay Dương chỉ là tương đối, trong sự so sánh với một vật khác. Ví dụ về trong Âm có Dương: đất lạnh nên thuộc Âm nhưng càng đi sâu xuống lòng đất thì càng nóng; về trong Dương có Âm: nắng nóng thuộc Dương, nhưng nắng nhiều sẽ có mưa nhiều (hơi nước bay lên) làm nên mưa lạnh thuộc Âm.

Chính vì thế mà việc xác định tính Âm Dương của các cặp đối lập thường dễ dàng. Nhưng đối với các vật đơn lẻ thì khó khăn hơn nên có hai hệ quả để giúp cho việc xác định tính Âm Dương của một đối tượng:

  • Muốn xác định được tính chất Âm Dương của một đối tượng thì trước hết phải xác định được đối tượng so sánh. Màu trắng so với màu đỏ thì là Âm, nhưng so với màu đen thì là Dương. Ta có thể xác lập được mức độ Âm Dương cho nhiều hệ; ví dụ, về màu sắc thì đi từ Âm đến Dương ta có đen - trắng - xanh - vàng - đỏ (đất "đen" sinh ra mầm lá "trắng", lớn lên thì chuyển thành "xanh", lâu dần chuyển thành lá "vàng" và cuối cùng thành "đỏ").
  • Muốn xác định được tính chất Âm Dương của một đối tượng thì phải xác định được cơ sở so sánh. Ví dụ, nước so với đất thì về độ cứng thì nước là Âm, đất là Dương; nhưng về độ linh động thì nước là Dương, đất là Âm.
Tính Khả Phân

Âm Dương có tính chất phân chia thành các đối tượng Âm Dương nhỏ hơn. Đặc tính Âm Dương vẫn có thể tiếp tục phân chia. Tùy theo sự thay đổi của phương diện đối lập, trong Âm hay Dương lại còn có thể phân ra Âm hay Dương. Ví dụ, trong một ngày, thì ban ngày là Dương, ban đêm là Âm. Vào ban ngày thì buổi sáng lại là Dương trong Dương, buổi chiều lại là Âm trong Dương. Vào ban đêm thì thời điểm trước nửa đêm là Âm trong Âm, sau nửa đêm là Dương trong Âm.

Tính Tương Quan

Đặc tính Âm và Dương trong sự vật không tồn tại một cách độc lập mà tương quan lẫn nhau. Những sự vật hiện tượng được phân tách bằng Âm Dương đều thuộc cùng một phạm trù, một điều kiện. Tức là tất cả đều cùng thuộc về một hệ quy chiếu. Chỉ có một cặp sự vật có mối tương quan lẫn nhau, hoặc hai phương diện của một sự vật, mới có thể cấu thành một cặp mâu thuẫn, mới có thể dùng Âm Dương để giải thích. Như Trời và Đất, ngày và đêm, lạnh và nóng ... Nếu một sự vật không có tính tương quan với nhau như vậy, đồng thời cũng không có sự đối lập với nhau của một thể thống nhất, thì không thể cấu thành một cặp mâu thuẫn, càng không thể dùng Âm Dương để giải thích.

Tính Chuyển Hóa

Thuộc tính của Âm Dương không phải là bất biến, các sự vật hiện tượng không phải là cố định, mà trong những điều kiện nhất định có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Âm Dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, và Âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành Dương, Dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành Âm. Như vậy “Dương cực sinh Âm, Âm cực sinh Dương”.

Ngày và đêm, tối và sáng, mưa và nắng, nóng và lạnh,... luôn chuyển hóa cho nhau. Cây màu xanh từ đất "đen", sau khi lớn chín "vàng" rồi hóa "đỏ" và cuối cùng lại rụng xuống và thối rữa để trở lại màu "đen" của đất. Từ nước lạnh (Âm) nếu được đun nóng đến cùng cực thì bốc hơi lên trời (thành Dương), và ngược lại, nếu được làm lạnh đến cùng cực thì nó sẽ thành nước đá (thành Âm).

Âm Dương cùng nhau chuyển hóa là quy luật tất yếu cho sự vật phát triển, chỉ cần sự vật phát triển thuật theo quy luật biến hóa Âm Dương thì cuối cùng mới đạt đến mục đích chuyển hóa lẫn nhau của sự vật.

“Gieo DUYÊN Tích ĐỨC Hành THIỆN”

Học Phong Thủy từ cơ bản đến nâng cao TẠI ĐÂY

Biên soạn: Phong Thủy Liên Hoa